Menu

Web đa ngành nghề

Mô tả

Website được thiết kế bởi công ty cổ phần phát triển công nghệ INFORMATICS QTC hỗ trợ khách hàng 
Website dành cho kinh doanh Shop thương mại điện tử, công ty xây dựng.


Chi tiết kỹ thuật

Ngôn ngữ : PHP Version 7.5

Cơ sở dữ liệu : MySQL

Hệ thống xử lý : Apache

Front-end : HTML5, CSS3, JQUERY,JS....


Thông tin sản phẩm

Hỗ trợ Trình duyệt : Firefox , IE , Edge, Google Chrome ,Opera, Safari
Hỗ trợ thiết bị : PC , Table , Mobile , Pocket

Thông tin hỗ trợ

Website mua bán xe hỗ trợ đăng bài tin tức , tương tác với khách hàng , mô tả đăc trưng chi tiết xe, thông báo khi có khách hàng liên hệ trực tiếp

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web shop thương mại điện tử

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web shop thương mại điện tử

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web Film online

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web kinh doanh, bán xe

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web kinh doanh, bán xe

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web kinh doanh, bán xe

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web bệnh viện, phòng khám

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web ngành luật

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web nhà hàng

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web ngành du lịch

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web xây dựng

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web Shop thương mại điện tử

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web shop thương mại điện tử

INFORMATICS QTC

Kho giao diện Website

Web shop thời trang