Menu

Web đa ngành nghề

Mô tả

Website được thiết kế bởi công ty cổ phần phát triển công nghệ INFORMATICS QTC hỗ trợ khách hàng 
Website dành cho kinh doanh Shop thương mại điện tử, công ty xây dựng.


Chi tiết kỹ thuật

Ngôn ngữ : PHP Version 7.5

Cơ sở dữ liệu : MySQL

Hệ thống xử lý : Apache

Front-end : HTML5, CSS3, JQUERY,JS....


Thông tin sản phẩm

Hỗ trợ Trình duyệt : Firefox , IE , Edge, Google Chrome ,Opera, Safari
Hỗ trợ thiết bị : PC , Table , Mobile , Pocket

Thông tin hỗ trợ

Website mua bán xe hỗ trợ đăng bài tin tức , tương tác với khách hàng , mô tả đăc trưng chi tiết xe, thông báo khi có khách hàng liên hệ trực tiếp

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC